เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052906
หมายเลขทรัพยากรi00118883
บาร์โค้ด1000120378
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 ห้องกฎหมาย
วันที่นำเข้า13 มิ.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0