เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052848
หมายเลขทรัพยากรi00118698
บาร์โค้ด1000120187
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า5 มิ.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม1