เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052848
หมายเลขทรัพยากรi00118697
บาร์โค้ด1000120142
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า5 มิ.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม2