เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052848
หมายเลขทรัพยากรi00118696
บาร์โค้ด1000120073
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า5 มิ.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0