เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00053087
หมายเลขทรัพยากรi00125342
บาร์โค้ด1000119952
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 100-199
วันที่นำเข้า28 พ.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม2