เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052346
หมายเลขทรัพยากรi00117456
บาร์โค้ด1000119687
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า8 ก.พ. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม5