เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00017975
หมายเลขทรัพยากรi00127284
บาร์โค้ด1000119683
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า19 ก.พ. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม22