เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00017975
หมายเลขทรัพยากรi00127283
บาร์โค้ด1000119647
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า19 ก.พ. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม27