เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049824
หมายเลขทรัพยากรi00115857
บาร์โค้ด1000118966
ฉบับ7
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า8 ส.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม63