เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052656
หมายเลขทรัพยากรi00118122
บาร์โค้ด1000118935
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 200-299
วันที่นำเข้า15 มี.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0