เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052554
หมายเลขทรัพยากรi00117966
บาร์โค้ด1000118868
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า5 มี.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม12