เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052514
หมายเลขทรัพยากรi00117764
บาร์โค้ด1000118840
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า27 ก.พ. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม5