เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052049
หมายเลขทรัพยากรi00116590
บาร์โค้ด1000118793
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า14 ก.ย. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม6