เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052021
หมายเลขทรัพยากรi00116778
บาร์โค้ด1000118728
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า28 ก.ย. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม5