เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052545
หมายเลขทรัพยากรi00117840
บาร์โค้ด1000118660
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า2 มี.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม9