เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052540
หมายเลขทรัพยากรi00117992
บาร์โค้ด1000118515
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า5 มี.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม7