เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052348
หมายเลขทรัพยากรi00117431
บาร์โค้ด1000118272
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า8 ก.พ. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม2