เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052424
หมายเลขทรัพยากรi00118179
บาร์โค้ด1000118241
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า17 มี.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม7