เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00051405
หมายเลขทรัพยากรi00115359
บาร์โค้ด1000117660
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า10 ก.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม1