เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00051405
หมายเลขทรัพยากรi00115360
บาร์โค้ด1000117611
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า10 ก.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม4