เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00050919
หมายเลขทรัพยากรi00114301
บาร์โค้ด1000116647
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า8 พ.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม2