เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00050908
หมายเลขทรัพยากรi00114259
บาร์โค้ด1000116424
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า5 พ.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม38