เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00050908
หมายเลขทรัพยากรi00114981
บาร์โค้ด1000116368
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า22 มิ.ย. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม8