เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00050213
หมายเลขทรัพยากรi00112215
บาร์โค้ด1000116026
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า24 พ.ย. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม6