เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049824
หมายเลขทรัพยากรi00111054
บาร์โค้ด1000115645
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า25 ต.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม67