เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00050644
หมายเลขทรัพยากรi00113381
บาร์โค้ด1000115155
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 100-199
วันที่นำเข้า27 ม.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม9