เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00050348
หมายเลขทรัพยากรi00113242
บาร์โค้ด1000115046
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 100-199
วันที่นำเข้า19 ม.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม3