เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00050348
หมายเลขทรัพยากรi00112733
บาร์โค้ด1000114919
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 100-199
วันที่นำเข้า16 ธ.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม2