เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00050645
หมายเลขทรัพยากรi00113679
บาร์โค้ด1000114078
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 100-199
วันที่นำเข้า14 ก.พ. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม4