เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00004519
หมายเลขทรัพยากรi00106876
บาร์โค้ด1000113537
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า9 ก.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม4