เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00048358
หมายเลขทรัพยากรi00105797
บาร์โค้ด1000113111
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า24 มิ.ย. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม38