เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00024214
หมายเลขทรัพยากรi00114947
บาร์โค้ด1000113031
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 900-999
วันที่นำเข้า21 มิ.ย. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม1