เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00050554
หมายเลขทรัพยากรi00113269
บาร์โค้ด1000112731
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 700-799
วันที่นำเข้า19 ม.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม2