เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00050554
หมายเลขทรัพยากรi00113268
บาร์โค้ด1000112706
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 700-799
วันที่นำเข้า19 ม.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม5