เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00053491
หมายเลขทรัพยากรi00123181
บาร์โค้ด1000112270
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า21 ต.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม1