เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00006417
หมายเลขทรัพยากรi00023815
บาร์โค้ด1000095174
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 ห้องกฎหมาย
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0