เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00037520
หมายเลขทรัพยากรi00087498
บาร์โค้ด1000091234
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 ห้องกฎหมาย
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม20