เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00035216
หมายเลขทรัพยากรi00083673
บาร์โค้ด1000086984
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 900-999
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0