เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00035144
หมายเลขทรัพยากรi00083354
บาร์โค้ด1000086540
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0