เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00033510
หมายเลขทรัพยากรi00080291
บาร์โค้ด1000083449
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0