เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030228
หมายเลขทรัพยากรi00074527
บาร์โค้ด1000076268
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0