เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00009619
หมายเลขทรัพยากรi00031058
บาร์โค้ด1000067093
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 200-299
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0