เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000881
หมายเลขทรัพยากรi00003427
บาร์โค้ด1000067020
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม1