เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00024214
หมายเลขทรัพยากรi00146260
บาร์โค้ด1000053390
ฉบับ15
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 900-999
วันที่นำเข้า21 มี.ค. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม0