เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00024214
หมายเลขทรัพยากรi00124052
บาร์โค้ด1000052936
ฉบับ7
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ งานวิจัย
วันที่นำเข้า9 พ.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0