เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00024214
หมายเลขทรัพยากรi00062646
บาร์โค้ด1000052920
ฉบับ11
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ งานวิจัย
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0