เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00005390
หมายเลขทรัพยากรi00020247
บาร์โค้ด1000049521
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0