เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00003100
หมายเลขทรัพยากรi00011700
บาร์โค้ด1000039833
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0