เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00007520
หมายเลขทรัพยากรi00027136
บาร์โค้ด1000032528
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0