เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00017975
หมายเลขทรัพยากรi00045555
บาร์โค้ด1000030279
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม35